Kolo New York Pick 10 20/80 323.
Kolo Oregon 'Megabuck' 6/48 138.
Izžrebane tevilke 5 od Izžrebane tevilke 2 od Eurojackpot -.Krog, 52 Jackpot.000.000,00 Finska Italija Nemija 2x panija 51.848.561,50 Finska Italija Nemija 3x Norveka.866,70 Danska Finska 2x Hrvaka Madžarska loto boulodrome martigues 2018 Nemija 4x Poljska 42.934,70.Zeleni kvadratići oznaavaju kad je neki broj poslednji put izvuen, dok crveni kvadratići pokazuju koliko kola neki broj nije izvuen.Kolo Austrija Zahlen 5/90 138.Kolo Kanada 6/49.
Najmanje : brojevi 2, 3, 4, 17, 20, 21, 30, 32, 35 uestanost 0 najvie : brojevi 9 uestanost 5, sledeći grafikon prikazuje parnost brojeva u kombinacijama izvuenim u poslednjih 10 loto kola.
Kolo, poljski Multi Loto 20/80 646.
Kolo Ohio 'Classic' 6/49 138.
Kolo Francuska 5/49 139.
Kolo Njemaka Keno 20/70 323.
Kolo Austrija 6/45.Kolo USA 'Mega Milions' 5/70.Kolo Kanada cko 5/41 323.Kolo Latvija Keno E 20/62 323.Kolo Irska 6/47.Kolo Quebec 6/49.Kolo vicarska 6/42.Kolo Poljska 6/49 138.Prosjena vjerojatnost ostvarivanja dobitka je 1:3,90.Kolo Island 5/40.Kolo Danska 7/36.Kolo Euro Millions 5/50.Kolo Kanada Max 7/49.

Kolo Slovaka 5/35.
Osobe mlae od 18 godina ne mogu sudjelovati u igrama.