A polar bear club from.
Vier Elementen van, oscar Jespers.
Maar opnieuw voldeed het verre harcourt baccarat gebouw uiteindelijk niet meer aan de noden van de tijd.De restauratie en renovatie ging alsnog van start eind jaren 80, begin jaren.Blankenberge: Vrienden Ludo Monset en Kring voor Heemkunde.Er was een grote zaal, die werd gebruikt voor concerten en bals.Een jury van vijf personen mocht 27 ontwerpen beoordelen.
Dit ontwerp was een rechthoekig volume met een halfronde uitbouw die de bocht van de zeedijk volgt.
Het gebouw werd omgebouwd tot luxehotel en verschillende verdiepingen werden toegevoegd.
4 In het interbellum gebeurden enkele kleine wijzigingen en werden er een dancing en een nachtclub toegevoegd.Casino-Kursaal vanaf de zeedijk, casino-Kursaal vanaf de Leopold-II-laan, het.In het begin stond het stadsbestuur zelf in voor de uitbating, maar rond de eeuwwisseling werd de exploitatie van toen af in concessie gegeven.Noten a b c d e Norbert Hostyn (2005 "Het Kursaal, de Koninklijke Schouwburg en de Variététheaters" in "Oostende in de belle époque 1905, het wonderjaar van Leopold II Davidsfonds 2005, isbn Norbert Hostyn (2001 "Oostende architecturaal: vanaf het begin van de kuurstad tot het.Het werd ontworpen door de vooraanstaande architect.Het gebouw kon dus steeds in het hoogseizoen gebruikt worden.Eind jaren 60, begin jaren 70 kwam de afbraak ter sprake.1966 werd de grote zaal grondig verbouwd (zitjes in "gradins bouw van een toneeltoren) om de zaal ook geschikt te maken voor opera en toneel (functies die tot dan door de te slopen schouwburg in de Van Iseghemlaan) werden vervuld.

Er waren conflicten met de uitbaters en ook de plaatselijke arme vissersbevolking profiteerde niet van de welvaart die het kursaal genoot.
In 1859 werd het eerste kursaal van Blankenberge geopend.
Driegangenmenu in het restaurant Vingt-et-Un van Casino Oostende incl glaasje lucky bubbles aan 39,50.p.